صنایع آلومینیوم ، تجهیزات کارگاه ذوب و ریخته گری

                 کوره های ذوب ، نگهدارنده و هموژن - دستگاه ریخت ،بیلت و اسلب (دی سی) - دستگاه برش بیلت و اسلب
                           دستگاه همزن وگاززدایی مذاب - دستگاه پیگ ماشین - قالب های ریژه - قطعات یدک و نسوز